مغز فندق روکش دار

  • نوع بسته بندی: متالایز
  • وزن: 40گرم (اوزان پیشنهادی برای پروانه 30، 35، 40، 45، 65 گرمی)
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه آجیل و خشکبار