بازدید سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت - استان تهران
بازدید سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت - استان تهران

در این بازدیدکه در تاریخ  1397/10/10 صورت گرفت، معضلات تولید و مشکلات کارخانه با ایشان مطرح گردید تا این موانع برای سرعت گرفتن شروع تولید را مرتفع نمایند.