حضور فعالان صنایع غذایی کشور در نمایشگاه آگروفود 2019 تهران

تاریخ درج: 1398/03/29
305
دانلود فایل
حضور فعالان صنایع غذایی کشور در نمایشگاه آگروفود 2019 تهران
در عصر حاضر نمایشگاه که ویترین نهایی یک صنعت را به نمایش در می آورند و اقتصاد صنعت های برگزار شده در خود را رونق می بخشند. این نمایشگاه است که سبب ارتقا سطح صادرات و واردات کشورها می شوند.

هدف از شرکت در نمایشگاه :
خلق موفقیت های سودآور و جایگاه های هدفمند
یادگیری های مثبت و منفی از دیگران
رشد و برجسته سازی نام شرکت خود
فروش بی واسطه و مستقیم
تامین مواد اولیه
 
دسته بندی: اخبار داخلی