تقدیر از شرکت پروان در روز ملی صنعت از کارآفرین های شهرستان ری

تاریخ درج: 1398/04/24
298
حضور مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس سلیمیان و تقدیر از ایشان و  شرکت کشت و صنعت پنج گل پروان  در  روز ملی صنعت از کارآفرین های شهرستان ری
منبع: parvangroup
دسته بندی: اخبار داخلی