بازدید استاندار تهران و هیات همراه

تاریخ درج: 1397/09/29
332
 در تاریخ 1397/05/07 جناب آقای مهندس مقیمی استاندار محترم تهران به همراه هیات همراه و خبرنگاران  از مجموعه کارخانجات پروان بازدید نمودند و جلسه با رئیس گروه پارس ارم جناب آقای دکتر زنگنه در  خصوص مسائل مشکلات و رفع موانع طرح های توسعه مذاکراتی صورت گرفت.
دسته بندی: اخبار داخلی