سوالات سایت

  • سرعت سایت بالا یا پایین است؟
    بله یاخیر پاسخ دهید. با تشکر
  • از نظ شما طراحی سایت مورد قبول خواسته ها شما از یک شرکت صنایع غذایی هست یا خیر؟
    پاسخ خود را در قالب بله/ خیر و نیز توضیح کوتاه  بیا کنید.
فرم ارسال سوال جدید