مغزبادام زمینی روکش دار

سرکه ای، فلفلی، پنیری، دودی، کچاب
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.