استیک

  • نوع بسته بندی: متالایز
  • وزن: 500 گرمی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه غذاهای آماده
استیک