تخمه آفتابگردان فلفلی

  • نوع بسته بندی: متالایز
  • وزن: 5%±125 گرم
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه آجیل و خشکبار
  • ترکیبات: تخمه آفتابگردان خام، نمک، چاشنی فلفل
 حقایق تغذیه ای
اندازه سهم 125 گرم
انرژی  740.83 کیلوکالری 
 نمک  1.54گرم
 چربی  58.41گرم
 اسید چرب ترانس  0.125 کیلوکالری
قند  3.625گرم 
                    تخمه آفتابگردان فلفلی