سالاد الویه با مرغ

  • نوع بسته بندی: متالایز
  • وزن: 300 گرمی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه غذاهای آماده
سالاد الویه با مرغ