خوراک کتلت

  • نوع بسته بندی: متالایز
  • وزن: 180 و 300 گرمی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه غذاهای آماده
خوراک کتلت