خوراک میرزا قاسمی

  • نوع بسته بندی: قوطی
  • وزن: 300 گرمی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه غذاهای آماده
خوراک میرزا قاسمی