مراکز پخش

153
758
تهران
استان تهران
استان: تهران شهر: ری
مدیریت: مهندس طیبی
تلفن: 021-56530710-56530720
آدرس: کیلومتر6 اتوبان تهران قم، خروجی 71، خیابان آزادگان، مجتمع کشت و صنعت پنج گل پروان
    • تهران - ری
    • مدیریت: مهندس طیبی
    • آدرس: کیلومتر6 اتوبان تهران قم، خروجی 71، خیابان آزادگان، مجتمع کشت و صنعت پنج گل پروان
    • تلفن تماس: 021-56530710-56530720